Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi v praxi

16.03.2020 17:30

Pondělní přednáška: Mgr. Radek Onysko – Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi