Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc.

12.10.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. (Praha) – Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc.