Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

30.01.2023 18:00

Přednáška Fenomén StevnsKlint aneb hranice K/T a ekosystémy nejstaršího terciéru Dánska

Mgr. Martina Kočová Veselská (AV ČR, Praha) a PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. (Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).