Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

06.03.2023 18:00

Přednáška Mořské ekosystémy meso- a kenozoika: Archivy biotických, klimatických a oceánických změn

Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).