Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

24.04.2023 18:00

Přednáška Geologie na Německé univerzitě v Praze

Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).