Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

26.06.2023 18:00

Přednáška Ordovické „rohy“ a jiné počátky svíjení u hlvonožců

Mgr. Martina Aubrechtová, Ph.D. (AV ČR, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).