Mineralogická sekce Společnosti Národního muzea

Domovské stránky Národního muzea, Přírodovědecké muzeum a Společnost národního muzea.

Mineralogická sekce SNM úzce spolupracuje s mineralogicko-petrologickým oddělením a sdružuje kolem 500 zájemců především o mineralogii, ale také o petrologii a paleontologii. V průběhu roku, kromě dvou prázdninových měsíců, je pro členy organizováno 10 určovacích besed, vždy první neděli v měsíci, a pravidelně každé třetí pondělí v měsíci i přednáška (celkem devět za rok) na nejrůznější témata z oborů geologických věd. Jednou za rok, obvykle koncem ledna, se sekce spolúčastní i pořádání amatérské burzy minerálů. Rovněž jednou ročně se koná exkurze na mineralogické lokality v Čechách a na Moravě, výjimečně i v zahraničí.

 
Konzultace s určováním nerostů a hornin ve vyhrazené době je bezplatná, stejně jako návštěva přednášek a besed.
 
Příspěvky na tuto webovou stránku zasílejte administrátorovi. Příspěvky budou zveřejněny po schválení vedením mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.
 
Přehled expozic, kam mají členové vstup zdarma:
 
---  Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společno
st přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
Společnost Národního muzea, Společnost přátel Národního muzea
administrátor webu: David Lein