Burza 2021

lednový termín byl zrušen
 

Burza 2020

V roce 2020 se burza konala v Základní škole Brigádníků v Praze 10 dne 25.1.2020

Zhodnocení šestnácté amatérské burzy minerálů

V sobotu 25. ledna 2020 jsme opět zažili mimořádně zdařilou, velmi dobře obsazenou i navštěvovanou burzu minerálů v Základní škole Brigádníků v Praze 10 – Strašnicích. Byl to takový každoroční svátek sběratelů nerostů, protože na této burze bylo přítomno 153 vystavovatelů, kteří na 250 stolech předváděli nepřeberné množství většinou hezkých a zajímavých ukázek minerálů z našich a zahraničních lokalit, a to převážně za velmi příznivé ceny. Není proto divu, že se na burzu přišlo podívat přibližně 860 návštěvníků, z toho 554 dospělých a kolem 300 dětí a seniorů. Při letošní burze byly na stolech k vidění a ke koupi kromě nově nalezených nerostů z českých lokalit i pěkné ukázky minerálů ze Slovenské republiky a z Alp. Velké poděkování patří zejména hlavnímu organizátorovi panu PhDr. Michalu Glyknerovi a dále všem, kteří se na přípravě a organizaci této burzy podíleli.

RNDr. Jiří Čížek
 

 

Burza 2019

V roce 2019 se burza konala v Základní škole Brigádníků v Praze 10 dne 26.1.2019

Zhodnocení patnácté amatérské burzy minerálů

Burzy se zúčastnilo 143 vystavovatelů, z toho 8 ze Slovenska, 3 z Polska a 1 z Německa. Burzu přišlo zhlédnout 811 návštěvníků, z toho 249 žáků, studentů či seniorů.

Z hlediska vystavovatele byla burza velmi dobře zorganizovaná, ze seznamu u vstupu je jasné, kde má každý vystavovatel své místo. Velkou výhodou je, že burzy se mohou zúčastnit jen vystavovatelé minerálů, ne výrobci šperků či překupníci a velkoprodejci.

K vidění bylo množství minerálů z českých, moravských a slovenských lokalit, a také z celého světa. Zaujaly nás vzorky ze sbírky Ing. Antonína Kašpárka, které byly ve větším množství snad poprvé vystaveny. Zajímavé byly vzorky matečné horniny s pyropy z Linhorky, leštěné železáky, zřídka se vyskytující ukázky minerálů z lomu Hraběšice a mnoho dalších.

Za organizaci a celkové „ošéfování“ burzy patří velký dík PhDr. Michalu Glyknerovi a více než desítce pomocníků, kteří rozváželi a následně uklízeli lavice a židle ve škole.

Jan Strnad, Jan Kutý

údaje o návštěvnosti dodal Michal Glykner

 

 

 

 

 

 

Burza 2018

V roce 2018 se burza konala v Základní škole Brigádníků dne 20.1.2018.

Zhodnocení čtrnácté amatérské burzy minerálů
Letošní burzu minerálů poznamenaly dvě okolnosti, které se trochu podepsaly na její jinak velice perfektní realizaci. První z nich byla nemožnost použít k vystavování nerostů tělocvičnu, kde byla položena nová podlaha, kterou se nepodařilo spolehlivě a levně zakrýt, a druhou byl posun termínu vzhledem k volbě prezidenta. Vystavovatelé se tak museli spokojit s méně výstavními stoly, které musely být opět i na chodbách, což ztěžovalo průchodnost. Jinak ale zaslouží hlavní organizátor pan Michal Glykner a všichni, kteří se na přípravě a organizaci burzy podíleli, velké poděkování. Na burze se prezentovalo 133 vystavovatelů a přišlo se podívat 814 návštěvníků. Letošním hitem byly zejména krásné ukázky minerálů ze slovenských lokalit (jmenujme alespoň drahý opál z Dubníku či minerály mědi ze Slovenského rudohoří) nebo leštěné odrůdy křemene (acháty, karneoly či železité křemeny) z mnoha českých lokalit. Tato burza byla výjimečná i tím, že na ní poprvé filmoval štáb České televize pro pořad, který byl vysílán v rámci cyklu Týden v regionech (Čechy) dne 27. 1. 2018 v 11:32 na ČT24 (odkaz na video).

RNDr. Jiří Čížek

 
 

Burza 2017

 

V roce 2017 se burza konala v Základní škole Brigádníků dne 28.1.2017.

Zhodnocení třinácté Amatérské burzy minerálů

V pořadí třináctá amatérská burza nerostů, kterou připravil pan Michal Glykner ve spolupráci s dalšími členy mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v lednu 2017 v Základní škole Brigádníků, se opět velmi vydařila. Tohoto setkání sběratelů minerálů se zúčastnilo přes 130 vystavovatelů nejen z ČR, ale i několika dalších států, a přišlo přes 700 návštěvníků! Letošním hitem byly určitě citríny z Českomoravské vrchoviny, které byly k vidění i ke koupi na několika stolech, a dále dlouho nevídané, krásné ukázky berylů, granátů, rudních minerálů či dalších odrůd křemene z mnoha českých lokalit. Tato burza opět potvrdila, že jde o jedno z nejlépe hodnocených setkání sběratelů minerálů v České republice.

RNDr. Jiří Čížek

Fotografie

 

Burza 2016

V roce 2016 se burza konala v Základní škole Brigádníků dne 23.1.2016.

Zhodnocení dvanácté Amatérské burzy minerálů
V lednu 2016 uspořádal pan Michal Glykner ve spolupráci s dalšími členy mineralogické sekce již dvanáctou pražskou Amatérskou burzu nerostů v Základní škole Brigádníků v Praze 10 – Strašnicích. Tato burza je velmi dobře hodnoceným neformálním setkáním sběratelů z celé České republiky, při které si mohou návštěvníci nejen koupit krásné krystalované i leštěné ukázky našich a zahraničních minerálů za velmi příznivé ceny, ale většinou i diskutovat s vystavovateli okolnosti jejich nálezu. Při letošní burze byly zajímavostí například pěkné ukázky minerálů z lokality Trebča v Kosovu nebo nové nálezy nerostů z již opuštěných lokalit v České nebo Slovenské republice. Burzy se zúčastnilo 119 vystavovatelů, kteří využili 184 stolů. Na burzu se přišlo podívat 540 návštěvníků, z toho 175 dětí.

RNDr. Jiří Čížek

 

video z burzy:
https://www.laskaksutrum.cz/12-amaterska-burza-mineralu-praha/


 

Burza 2015

V roce 2015 se burza konala v Základní škole Brigádníků dne 24.1.2015.

Jedenáctého ročníku burzy se zúčastnilo rekordních 130 vystavovatelů, kteří své minerály vystavili na 197 stolech. Z toho v tělocvičně 53 stolů, na hlavní chodbě 32 a ve třídách 112 stolů. Návštěvníků bylo cca 500.

 

Fotografie z burzy 2015

    

   

 

Burzy

Pokud víte o nějaké burze a přejete si ji do seznamu přidat, napište prosím administrátorovi stránky.

 

2021

Aktuálně se žádné burzy nekonají.

 

 

19.09.2020  Zlín

MINERAL-EXPO Zlín - 8. prodejní výstava minerálů, šperků a fosílií, Hotel Moskva, Velký a malý kongresový sál, nám. Práce 2512, Zlín, Otevírací doba: So 9-17 hod, Kontakt: 603 802 141, Mgr. Leona Héžová, e-mail: info@mineral-expo.cz  , www.mineral-expo.cz  

 

19.09.2020  Jablonec nad Nisou

ZRUŠENO kvůli koronaviru

37. výstava drahých kamenů, minerálů, fosílií a šperků. Budova Gymnázia, U Balvanu 16. Pro veřejnost 9:00–14:00, pro vystavovatele od 7:00. Milena Petráková, Aloisina Výšina 627/98, 460 15 Liberec, 482 751 702, 728 530 545, milenapetrakovalvice@seznam.cz

 

26.09.2020  Teplice

ZRUŠENO kvůli koronaviru

11. amatérská burza minerálů a zkamenělin. Bílinská přírodovědná společnost a Gymnázium Teplice, budova gymnázia, Československých dobrovolců 530/11. Pro veřejnost 9:00–14:00, pro vystavovatele od 7:00. Bez šperků a šmuků. Zdeněk Dvořák, 721 996 521, duxit@seznam.cz

 

26.–27.09.2020 Otrokovice

Výstava a prodej minerálů, fosílií a šperků – Festival zdraví. Kde: Otrokovická Beseda, nám. 3. května 1302, Otrokovice. Kdy: So 9–17, Ne 9–17. Info: Ing. Dan Čagánek, tel.: 604 670 861, dan.caganek@tiscali.cz, www.hobbyotrokovice.cz

 

říjen ? Vyškov

12. prodejní burza minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin. Muzeum Vyškovska.
(aktuální informace o konání a termínu nejsou dostupné)
 
 

03.10.2020  Bratislava

Mezinárodní výstava minerálů, fosílií a šperků. Dom kultúry Cultus, Ružinovská 28. Pro veřejnost 9:00–17:00. Mgr. Martin Števko, +421 915 810 274, burzaruzinov@gmail.com

 

10.10.2020  Ostrava

ZRUŠENO kvůli koronaviru

Mineralogické setkání v Ostravě. Aula v areálu VŠB-TU, 17. listopadu 2172/15. Pro veřejnost 9:00–14:30, pro vystavovatele od 7:00. Přístup do sbírek Geologického pavilonu zdarma, AKce HGF – Geolog v akci (geohry, rýžování, georadar, odb. přednáška) geopavilon.vsb.cz/cs/mineral_setkani/. Ing. Martina Polášková, Geologický pavilon, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 597 325 392, martina.polaskova@vsb.cz

 

17.10.2020  Bratislava

Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov a výstava minerálov, fosílií a drahých kameňov. Stredisko kultúry, Vajnorská 21. Pro veřejnost 8:00–15:00, pro vystavovatele od 7:00. Mgr. Andrea Heldová, +421 948 933 999, heldovaandrea@gmail.com.

 

17.–18.10.2020  Praha

ZRUŠENO kvůli koronaviru

Geosvět / Minerály a drahé kameny – podzim. Hotel Olympik Congres, U Sluncové 14A. Pro veřejnost so 10:00–18:00, ne 10:00–16:00, pro vystavovatele 7:00–19:00. Minerály, drahé kameny, zkameněliny, autorské šperky, specializovaná literatura. Petr Jirásek, Double Impact, s.r.o., V Zářezu 902/4, Praha 5, 603 976 986, jirasek.petr@geosvet-expo.cz, www.geosvet-expo.cz

 

24.–25.10.2020  Kroměříž

Výstava a prodej šperků, minerálů a fosílií – Šperkařský festival. Kde: Výstaviště Kroměříž, K Výstavišti 4069/8, Kroměříž. Kdy: So 9–18, Ne 9–17. Info: Ing. Dan Čagánek, tel.: 604 670 861, hobbyvystaviste@tiscali.cz, www.hobbyvystaviste.cz

 

30.10.–01.11.  Mnichov

zrušeno

Munich show – Největší evropská prodejní výstava minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků. Bohatý doprovodný program. Pro veřejnost so+ne 9:00–18:00, v pátek jen pro registrované. www.munichshow.de

 

06.–08.11.2020  Tišnov

ZRUŠENO kvůli koronaviru

MINERÁL Tišnov, Sportovní hala, Sokolovna, Gymnázium, Drbalova 274. Pro veřejnost pá 11:00–18:00, so 9:00–18:00, ne 9:00–15:00, pro vystavovatele pá 8:00–11:00. V ceně vstupného burza Minerál Tišnov, Galerie Patriot, Městské muzeum Tišnov, Jamborova galerie Tišnov. Tomáš Buzrla, 777 603 552, mineraltisnov@centrum.cz

 

14.11.2020  Jihlava 

na webu Mineral expo tato burza již není uvedena, resp. má datum 3.10. (23.10.2020)

MINERAL-EXPO Jihlava – 3. prodejní výstava minerálů, šperků a fosílií, DKO Jihlava, Tolstého 1455/2, Jihlava, So 9-17 hod, Kontakt: 603 802 141, Mgr. Leona Héžová, e-mail: info@mineral-expo.cz, www.mineral-expo.cz

 

14.11.2020  Pardubice

ZRUŠENO kvůli koronaviru

51. mezinárodní výstava minerálů – prodejní a výměnná výstava minerálů, šperků a fosílií. Dům kultury Dukla, Gorkého 2573. Pro veřejnost 8:00–15:00, pro vystavovatele od 6:00. www.facebook.com/Mineralogicky.klub.Pardubice. Jaromír Čermák, L. Matury 859, 530 12 Pardubice, 723 149 072, jardac1@seznam.cz

 

15. 11. 2020  Praha

Veletrh Šperky a kameny. Otevírací doba: 10 – 18 h. Ručně dělané originální šperky za použití kamenů, perel a drahých kovů plus minerály a drahé kameny z celého světa. Kde: Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14A, Praha 8. Kontakt: Double Impact s.r.o., V Zářezu 4, 158 00 Praha 5. Tel: 603 976 986. E-mail: jirasek.petr@sperkyakameny.eu  www.sperkyakameny.eu

 

(20.*) 21.–22.11.2020  Brno

Minerály Brno – 43. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosílií, šperků a přírodnin. Výstaviště Brno, pavilon B, Výstaviště 1. Pro veřejnost so 9:00–18:00, ne 9:00–16:30, pro vystavovatele * pá 12:00–19:00, so 6:30–19:00, ne 8:00–21:00. Doprovodná výstava minerálů. Ing. Jan Klimeš, 541 152 862, 541 452 714, mineralybrno@bvv.cz, adudova@bvv.cz

 

28.11.2020  Plzeň

37. prodejní burza Minerál Plzeň. KD Jas, Jablonského 39. Pro veřejnost 9:00–17:00, pro vystavovatele od 6:00. V přízemí prodej a výstava minerálů a zkamenělin, v 1. patře prodej šperků. Jitka Skružná, 721 443 553, jitkan2006@seznam.cz

 

28.11.2020  Jičín

58. prodejní výstava drahých kamenů, minerálů a zkamenělin. Masarykovo divadlo, Husova třída 206. Pro veřejnost 8:00–14:00, pro vystavovatele od 7:00. Josef Marks, Blata 7, 506 01 Jičín, 705 231 691, josef.marks@tiscali.cz, www.achaty.com

 

05.–06.12.2020  Praha

Svět minerálů Praha, Výstaviště Holešovice, Výstaviště 67. Pro veřejnost pá 11:00–18:00, so 9:00–18:00, pro vystavovatele od 8:30. Mgr. Matěj Němec, 608 824 806, info@svetmineralupraha.cz, www.svetmineralupraha.cz

 

06.12.2020  Praha

Amatérská burza minerálů Smíchov, Stanice přírodovědců, Drtinova 1a. Pro veřejnost 9:00–16:00, pro vystavovatele od 7:30. Pět minut od metra B Anděl, v době konání burzy je pro veřejnost otevřen i skleník a tropické terárium. RNDr. Vlasta Coufalová, 222 333 861, 777 706 592, coufalova@ddmpraha.cz

 

12.12.2020  Písek

Předvánoční burza minerálů, drahých kamenů, šperků a fosílií, 25. ročník. Výstaviště – hala ELIM, U Výstaviště 463. Pro veřejnost 9:00–14:00, pro vystavovatele 7:30–15:00. S vyloučením ezoterického materiál, přihlášky na geo.prachenskemuzeum.cz/burza.html. Ing. Jaroslav Cícha, Prácheňské muzeum v Písku, Velké nám. 114, 397 24 Písek, 382 201 119 (kancelář), 382 201 111 (ústředna), burza@prachenskemuzeum.cz

 

 

Zdroje: časopis Minerál, časopis Lapis, weby, materiály pořadatelů