Sborníky

Sborníky vydané Národním muzeem a Mineralogickou sekcí Společnosti přátel Národního muzea

 
Skeny titulních stránek zde budeme přidávat postupně, jak se nám podaří sborníky sehnat. Pokud se nám u jednotlivých sborníků podaří získat souhlas autorů, přidáváme celé fulltextové skeny. Takto dostupné sborníky jsou zobrazeny tučně s odkazem ke stažení.
 

Pro potřeby mineralogické sekce Společnosti Národního muzea prosíme o zapůjčení sborníků Národního muzea a mineralogické sekce Společnosti přátel Národního muzea z let 1965 až 1987 k naskenování. Sborníků vyšlo celkem 219, z toho jich již 212 máme naskenovaných, 7 níže uvedených nám chybí. Po naskenování v pořádku vrátíme.

 

1967
6
 
Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska Jiřina Drbohlavová
1967
7
 
Minerály Jizerské louky Miroslav Komárek
1968
6
 
Geologický obraz Československa Drahomíra Březinová
1968
11
 
Significance of some Recent Discoveries on Tectites Rudolf Rost
1975
?
 
Drahé kameny (katalog výstavy) Jiří Kouřimský
1981
7
 
Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť Jaroslav Švenek
1987
3
 
Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně Drahomíra Březinová
Marcela Bukovanská


Kontakt: jan.kuty zav seznam.cz, mobil 723 589 170

 
 
 

Náhledy

 

1995

       
1995        
 • 1995 Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách


1988

       
1988-01 1988-02      


1987

  x

Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 
1987-01 1987-02 1987-03 1987-04  

 


1986

 
1986-01 1986-02 1986-03   1986-??

 


1985

x
1985-01 1985-01 1985-02 1985-03 1985-04
 
   
1985-05 1985-06 1985-07    
 • 1985-01 Drahé kameny SSSR
 • 1985-01 Antarktické meteority
 • 1985-02  nevydáno
 • 1985-03 "Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)
 • 1985-04 Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit
 • 1985-05 Nové mineralogické výskyty na Slovensku
 • 1985-06 Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva
 • 1985-07 Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

 


1984

1984-01 1984-02 1984-03 1984-04 1984-05
 • 1984-01 Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku
 • 1984-02 Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě
 • 1984-03 Kráter Riess a vltavíny
 • 1984-04 Naleziště drahých kamenů a jejich těžba
 • 1984-05 Železomanganové konkrece Tichého oceánu

 


1983

 
x
1983-01 1983-02 1983-03 1983-04 1983-05
 
     
1983-06 1983-07      
 

1982

x
1982-01 1982-02 1982-03 1982-04 1982-05
 

1981

x x
1981-01 1981-02 1981-03 1981-04 1981-05
 

Nové druhy nerostného systému z československýchkých nalezišť

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

     
1981-06 1981-07 1981-08    
 
 • 1981-01  nevydáno
 • 1981-02  Vyhledávání drahých kamenů
 • 1981-03  nevydáno
 • 1981-04  Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině
 • 1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech
 • 1981-06  Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea
 • 1981-07  Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť
 • 1981-08  Nové drahé kameny ve světových nalezištích
 

1980

1980-01 1980-02 1980-03 1980-04 1980-05
 
   
1980-06 1980-07 1980-08 1980-09    
 

1979

 
1979-01 1979-02 1979-03 1979-04 1979-05  
 
       
1979-06 1979-07        
 

1978

1978-01 1978-02 1978-03 1978-04 1978-05
 
 
1978-06 1978-07 1978-08 1978-09  
 • 1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly
 • 1978-02  Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice
 • 1978-03  Nerosty okolí Humpolce
 • 1978-04  Sběratelství a sběratelé nerostů 1
 • 1978-05  Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku
 • 1978-06  Sběratelství a sběratelé nerostů 2
 • 1978-07  Drahé kameny Libye
 • 1978-08  Mineralogické poměry okolí Pelhřimova
 • 1978-09  Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému
 

1977

  
1977-01 1977-02 1977-03 1977-04 1977-05
 
 
1977-06 1977-07 1977-08 1977-09  
 

1976

1976-01 1976-02 1976-03 1976-04 1976-05
 
 
1976-06 1976-07 1976-08 1976-09  
 • 1976-01  Křemen a jeho odrůdy
 • 1976-02  Selenidy
 • 1976-03  O barvě a luminiscenci nerostů
 • 1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska
 • 1976-05  Himálaj 1975
 • 1976-06  Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka
 • 1976-07  Vltavín a šperk
 • 1976-08  Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí
 • 1976-09  Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí
 

1975

1975-01 1975-02 1975-03 1975-04 1975-05
 
 

Drahé kameny (katalog výstavy)

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

1975-06 1975-07 1975-08   1975-??
 

 


1974

 
1974-01 1974-02 1974-03 1974-04 1974-05
 
   
1974-06 1974-07 1974-08    
 • 1974-01  Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty
 • 1974-02  Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR
 • 1974-03  Geologická expedice v Mongolsku
 • 1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení
 • 1974-05  Zanikající ložiska Chvaletice
 • 1974-06  Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)
 • 1974-07  Z čeho je vlastně Měsíc?
 • 1974-08  Zamyšlení nad Vesmírem
 

1973

1973-01 1973-02 1973-03 1973-04 1973-05
 
 
1973-06 1973-07 1973-08 1973-09  
 • 1973-01  Velké asijské řeky
 • 1973-02  Nerostné bohatství Krkonoš
 • 1973-03  Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu
 • 1973-04  O nerostných surovinách Libye
 • 1973-05  Žuly a jejich minerály
 • 1973-06  Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku
 • 1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor
 • 1973-08  Hnědé uhlí Sokolovska
 • 1973-09  Antarktida

 


1972

1972-01 1972-02 1972-03 1972-04 1972-05
 
x x
1972-06 1972-07     1972-10
 
       
1972-11        
 • 1972-01  Dojmy mineraloga z cest po Itálii
 • 1972-02  Za sopkami jihozápadního Pacifiku
 • 1972-03  Nerosty Slovenského Rudohoří
 • 1972-04  Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie
 • 1972-05  Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra
 • 1972-06  Ložiska fluoritu v českém masivu
 • 1972-07  Rudní ložisko Kutná Hora
 • 1972-08  nevydáno
 • 1972-09  nevydáno
 • 1972-10  O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů
 • 1972-11  Drahé kameny Uralu
 

1971

1971-01 1971-02 1971-03 1971-04 1971-05
 
1971-06 1971-07 1971-08 1971-09 1971-10
 • 1971-01  Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)
 • 1971-02  Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)
 • 1971-03  O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů
 • 1971-04  Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti
 • 1971-05  Naleziště nerostů ve Švédsku (pozntky z exkurse r. 1970)
 • 1971-06 Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách
 • 1971-07  Katalog minerálů pro sběratele
 • 1971-08  Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku
 • 1971-09  Geologie a ložiska zemi Středního Východu
 • 1971-10  Pověry o kamenech
 

1970

       
1970        
 
1970-01 1970-02 1970-03 1970-04 1970-05
 
1970-06a 1970-06b 1970-07 1970-08 1970-09
 
 
1970-10 1970-11 1970-12 1970-??  
 • 1970-01  Moderní hvězdopravci v geologii
 • 1970-02  Český mineralog v dnešní Anglii
 • 1970-03  Syntetické drahokamy
 • 1970-04  Historie šperku
 • 1970-05  Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy
 • 1970-06a  Měsíc a jeho morfologie
 • 1970-06b  Měsíc, jeho fyzika a chemie
 • 1970-07  Vznik uhelných pánví
 • 1970-08  Proutkaři 20. století
 • 1970-09  O uhlí u nás
 • 1970-10  Minerální zřídla v Česloslovensku
 • 1970-11  Vznik půd a jejich význam
 • 1970-12  Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie
 • 1970-??  Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze


1969

1969-01 1969-02 1969-03 1969-04 1969-05
 
   
1969-06 1969-07 1969-08    
 • 1969-01  Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)
 • 1969-02  Diamant - drahokam i pomocník člověka
 • 1969-03  Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie
 • 1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska
 • 1969-05  Nejmladší sopky v Československu
 • 1969-06  Nerostné suroviny Nigerie
 • 1969-07  Pyrop – český granát
 • 1969-08  Nové nálezy nerostů v ČSSR III
 

1968

x
1968-01 1968-02   1968-04 1968-05
 

Geologický obraz Československa

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

1968-06 1968-07 1968-08 1968-09 1968-10
 

 

Significance of some Recent Discoveries on Tectites

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 

       
1968-11        
 • 1968-01  Rudní ložiska v oblasti Jeseníků
 • 1968-02  Nové nálezy nerostů v ČSSR I
 • 1968-03  nevydáno
 • 1968-04  Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)
 • 1968-05  Nové mineralogické lokality Horažďovicka
 • 1968-06  Geologický obraz Československa
 • 1968-07  Minerály Sobotínska
 • 1968-08  Z nových sběrů na rudných dolech Slezska
 • 1968-09  Těžké nerosty
 • 1968-10  Nové nálezy nerostů v ČSSR II
 • 1968-11  Significance of some Recent Discoveries on Tectites
 

1967

     
1967-01 1967-02 1967-03 1967-04  
 

Mineralogické dojmy z Itáílie a Skotska

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

Minerály Jizerské louky

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 

 


 

1967-06 1967-07      
 • 1967-01  Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech
 • 1967-02  Mineralogie středočeského putonu
 • 1967-03  Maďarsko očima mineraloga
 • 1967-04  K historii a obsahu ČSL. Horního práva
 • 1967-05  neuvedeno, chybí v seznamu
 • 1967-06  Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska
 • 1967-07  Minerály Jizerské louky


1966

 
1966-01 1966-02 1966-03 1966-04 1966-05
 
 
1966-06 1966-07 1966-08 1966-09  
 • 1966-01  Počátky mineralogie v Čechách
 • 1966-02  Nerosty jílovského zlatonosného revíru
 • 1966-03  Určování hornin
 • 1966-04  Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica
 • 1966-05  Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea
 • 1966-06  Nerosty Jizerských hor a Krkonoš
 • 1966-07  Přehled mineralogie Kuby
 • 1966-08  Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty
 • 1966-09  Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách


1965

 
1965-01 1965-02 1965-03 1965-04 1965-05
 
1965-06 1965-07 1965-08 1965-09 1965-10
 

     
1965-11 1965-12      


1964

1964-01 1964-02 1964-03 1964-04 1964-05
 

1964-06 1964-07 1964-08 1964-09 1964-10
 
       
1964-11        
 • 1964-01  Naleziště zlata v Československu
 • 1964-02  Nerosty hořících uhelných hald
 • 1964-03  Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)
 • 1964-04  Nerosty na území Velké Prahy
 • 1964-05  Nerosty pražského okolí
 • 1964-06  Drahokamy svatováclavské koruny
 • 1964-07  Sirníky v našem uhlí
 • 1964-08  Dnešní naleziště nerostů v Železných horách
 • 1964-09  Nerostné bohatství příbramských dolů
 • 1964-10  Naleziště nerostů v Českém středohoří
 • 1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964 Průvodce k výstavě


1963

1963-01 1963-02 1963-03 1963-04 1963-05
 
     
1963-06 1963-07      
 • 1963-01  Perly, jejich vznik a použití
 • 1963-02  O určování nerostů
 • 1963-03  O vltavínech z Čech a Moravy
 • 1963-04  Nerosty kladenského uhlí
 • 1963-05  Nerosty jako strategická surovina
 • 1963-06  Čím Praha staví a dláždí
 • 1963-07  Poslové z vesmíru (meteority)
 

1962

1962-01 1962-02 1962-03 1962-04 1962-05
 
       
1962-06        
 • 1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.
 • 1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.
 • 1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.
 • 1962-04  Přednášky o drahých kamenech 4.
 • 1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.
 • 1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

 

NÁZVOVÝ REJSTŘÍK     NÁHLEDY

Autorský rejstřík

 

kolektiv

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska

Barta Čestmír

1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

Belda Jiří

1979-05  České kamenářství

Bernard Jan H.

1974-06  Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)

1978-09  Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému

1982-01  Minerály Jos Plateau v severní Nigerii

Blüml Antonín

1978-02  Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice

Bohatý M.

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Březinová Drahomíra

1968-06  Geologický obraz Československa

1971-04  Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti

1973-08  Hnědé uhlí Sokolovska

1974-08  Zamyšlení nad Vesmírem

1975-05  Kamenná krása staré Prahy

1975-06  Kamenná krása Prahy současné

1977-07  Náhrobní kameny pražských hřbitovů

1979-03  Podkrkonošské drahé kameny a zkřemenělá dřeva

1980-06  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1980-09  Dekorační kameny v metru trasy A

1982-02  Mramorová výzdoba Národního muzea

1984-01  Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

1986-03  Pražské kamenné kašny a fontány

1986       Dekorační kameny metra (trasa B)

1987-03  Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Bukovanská Marcela

1980-06  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

1980-08  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

1980-09  Dekorační kameny v metru trasy A

1981-06  Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea

1982-05  Poslední výzkumy Československých meteoritů a tzv. meteoritů

1983-07  Historický pád meteoritu Žebrák-Praskolesy

1984-03  Kráter Riess a vltavíny

1985-01  Antarktické meteority

1986       Dekorační kameny metra (trasa B)

1987-03  Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Burdová Petra

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1986-01  Vybraná ložiska Bulharska

Černohorský P.

1985-04  Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

Černý Pavel

1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska

Drahoš

1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení

Drbohlavová Jiřina

1967-06  Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska

Ďuďa Rudolf

1985-05  Nové mineralogické výskyty na Slovensku

1985-06  Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva

1985-07  Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

Erben Zdeněk

1967-04  K historii a obsahu ČSL. Horního práva

Fengl Milan

1995       Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách

Fišera Milan

1971-08  Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1977-02  Geologická a mineralogická exkurze po Finsku

1980-03  O cestě za minerály Bajkalu

Gruntorád Jan

1970-08  Proutkaři 20. století

Hak Jaroslav

1969-06  Nerostné suroviny Nigerie

Hamtilová Marie

1970-01  Moderní hvězdopravci v geologii

1971-02  Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)

Havlena Václav

1970-07  Vznik uhelných pánví

1970-09  O uhlí u nás

Jakeš Petr

1972-02  Za sopkami jihozápadního Pacifiku

1974-07  Z čeho je vlastně Měsíc?

Just Jiří

1968-05  Nové mineralogické lokality Horažďovicka

Kargl Rudolf

1971-07  Katalog minerálů pro sběratele

Klomínský Josef

1975-03  Za přírodním bohatstvím a krásami Nového Zélandu

Knobloch Vladimír

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Knoblochová Zdeňka

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Kolesár Petr

1983-02  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Komárek Miroslav

1965-02  Nerostné bohatství Krušných hor

1965-09  Nerostné bohatství Slavkovského lesa

1966-06  Nerosty Jizerských hor a Krkonoš

1967-07  Minerály Jizerské louky

Kopecký Lubomír

1970-12  Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie

1971-03  O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů

Korbel Petr

1985-04  Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

1988-02  Stříbrné rudy

Kouřimský Jiří

1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.

1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

1963-05  Nerosty jako strategická surovina

1964-03  Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)

1964-06  Drahokamy svatováclavské koruny

1965-07  Mineralogické zajímavosti Karlovarska

1969-02  Diamant - drahokam i pomocník člověka

1970-03  Syntetické drahokamy

1972-01  Dojmy mineraloga z cest po Itálii

1972-11  Drahé kameny Uralu

1973-03  Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu

1973-06  Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku

1975-01  Ze světa drahých kamenů

1975-08  Mohou být horniny drahými kameny?

1975       Drahé kameny (katalog výstavy)

1976-06  Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka

1977-06  Polský jantar

1979-01  Drahé kameny z náplavů

1980-08  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

1981-08  Nové drahé kameny ve světových nalezištích

1983-01  Acháty z Idar-Obersteinu a jejich porovnání s acháty z Podkrkonoší

1984-01  Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

1985-01  Drahé kameny SSSR

1987-04  Supergenní mineralizace ložiska Moldava

1988-01  Granáty

Kratochvíl František

1966-09  Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách

Kvaček Milan

1976-02  Selenidy

1981-04  Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině

Květoň Petr

1976-07  Vltavín a šperk

1977-04  Českoslovenští geologové v zahraničí

Láznička Petr

1962-04  Přednášky o drahých kamenech 4.

1964-04  Nerosty na území Velké Prahy

1964-08  Dnešní naleziště nerostů v Železných horách

1965-01  Nové nálezy nerostů na Českomoravské vysočině

1965-11  Nové nálezy nerostů v Čechách

1965-12  Mineralogické poměry na středním Slovensku

1966-07  Přehled mineralogie Kuby

1967-02  Mineralogie středočeského putonu

Litochleb Jiří

1968-01  Rudní ložiska v oblasti Jeseníků

1968-08  Z nových sběrů na rudných dolech Slezska

1974-01  Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty

1977-01  Teluridy a jejich výskyt v Československu

1978-08  Mineralogické poměry okolí Pelhřimova

Malec Jan

1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska

Mašková Jana

1983-05  Využití mineralogie v technické praxi

Matějková Dušana

1983-05  Využití mineralogie v technické praxi

Morávek Petr

1979-06  Zlato v Českém masivu

Mrázek Ivan

1978-07  Drahé kameny Libye

Mrňa František

1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly

Pácal Zdeněk

1971-09  Geologie a ložiska zemi Středního Východu

Pacovská Eva

1963-04  Nerosty kladenského uhlí

1964-02  Nerosty hořících uhelných hald

1964-07  Sirníky v našem uhlí

1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě

1965-05  Nerosty českých pegmatitů

1965-08  Nerosty moravských pegmatitů

1966-01  Počátky mineralogie v Čechách

1968-04  Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)

1969-07  Pyrop – český granát

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

1971-06  Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách

1975-02  Nové nálezy vltavínů v Čechách a na Moravě (Nové poznatky o českých a moravských vltavínech.)

1976-08  Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí

1977-08  Mineralogické zajímavosti Sovětského severu

Pertold Zdeněk

1980-01  Rudní ložiska Kanadského štítu

Poche Emanuel

1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.

Pouba Z.

1977-05  Nerostné suroviny budoucnosti

Poubová Marcela

1973-05  Žuly a jejich minerály

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1974-03  Geologická expedice v Mongolsku

1975-07  Dekorační kameny pražského Metra

1976-09  Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí

1977-07  Náhrobní kameny pražských hřbitovů

1977-09  Mineralogické a petrografické zajímavosti Sibiře

1979-04  Československé dekorační kameny dnes a v minulosti

Povondra Pavel

1971-05  Naleziště nerostů ve Švédsku (poznatky z exkurse r. 1970)

Rajlich Petr

1972-04  Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie

Reichmann František

1972-06  Ložiska fluoritu v českém masivu

1975-04  Nové výsledky výzkumu fluoritových ložisek v ČSSR

René Miloš

1968-07  Minerály Sobotínska

1970-05  Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy

1972-03  Nerosty Slovenského Rudohoří

1972-07  Rudní ložisko Kutná Hora

1973-02  Nerostné bohatství Krkonoš

Rezek Karel

1980-02  Nerostné poměry Kutnohorska

Rost Jiří

1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska

Rost Rudolf

1968-09  Těžké nerosty

1968-11  Significance of some Recent Discoveries on Tectites

Růžička J.

1987-01  Nerosty příbramského uranového ložiska

Rykl

1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení

Sejkora Jiří

1987-04  Supergenní mineralizace ložiska Moldava

Sekyra Josef

1973-09  Antarktida

Slavík František Š.

1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

Smolíková Libuše

1970-11  Vznik půd a jejich význam

Sobotka Jiří

1965-04  Doly na antimon v Čechách

1966-02  Nerosty jílovského zlatonosného revíru

1966-08  Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty

Stará Dagmar

1970-04  Historie šperku

Svoboda Vladimír, Ing. 

1979-07  Mineralogie borátů

Sztacho Petr 

1978-03  Nerosty okolí Humpolce

1980-04  Exkurze sběratele po nerostných nalezištích Anglie

1986-02  Turmalín a jeho světová naleziště

Šafr Jiří 

1979-07  Mineralogie borátů

Šindelář Jiří 

1973-04  O nerostných surovinách Libye

Šípek Věnceslav 

1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.

1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.

1963-02  O určování nerostů

1963-06  Čím Praha staví a dláždí

1964-05  Nerosty pražského okolí

1964-10  Naleziště nerostů v Českém středohoří

1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě

1965-06  Nálezy nerostů v oblasti Českého lesa

1965-10  O horninách a jejich nerostech

1966-03  O určování hornin

1967-03  Maďarsko očima mineraloga

1969-05  Nejmladší sopky v Československu

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

Šilar Jan 

1970-10  Minerální zřídla v Česloslovensku

Šita František, PhMr. 

1969-01  Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)

Šrein Vladimír 

1983-03  Mineralogie rudních žil na ložisku Měděnec

Štětina Jaromír, Ing. 

1973-01  Velké asijské řeky

1976-05  Himálaj 1975

1980-05  Geologická expedice v Iránu

Švenek Jaroslav, RNDr. 

1966-04  Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica

1967-01  Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech

1969-03  Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie

1970-02  Český mineralog v dnešní Anglii

1972-05  Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1974-05  Zanikající ložiska Chvaletice

1976-03  O barvě a luminiscenci nerostů

1977-03  Nové mineralogické přírůstky ze Slovenska

1978-05  Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku

1979-02  Drahé kameny rudních žil

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1981-07  Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť

1984-02  Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě

Táborský Karel 

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

Täubl Karel 

1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

Tuček Karel, RNDr., CSc. 

1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.

1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.

1963-03  O vltavínech z Čech a Moravy

1963-07  Poslové z vesmíru (meteority)

1964-01  Naleziště zlata v Československu

1964-09  Nerostné bohatství příbramských dolů

1965-03  Nerosty jáchymovských rudních žil

1966-05  Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea

1968-02  Nové nálezy nerostů v ČSSR I

1968-10  Nové nálezy nerostů v ČSSR II

1969-08  Nové nálezy nerostů v ČSSR III

1971-01  Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)

1971-10  Pověry o kamenech

1972-10  O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů

1974-02  Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR

1976-01  Křemen a jeho odrůdy

1978-04  Sběratelství a sběratelé nerostů 1

1978-06  Sběratelství a sběratelé nerostů 2

Turnovec Ivan 

1976-07  Vltavín a šperk

Urbanec Zdeněk 

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Valach Roman 

1970-06/a  Měsíc a jeho morfologie

1970-06/b  Měsíc, jeho fyzika a chemie

Vavřín Ivan 

1984-05  Železomanganové konkrece Tichého oceánu

Wild K.E. 

1984-04  Naleziště drahých kamenů a jejich těžba

Zajíček Petr 

1982-04  Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie

1983-02  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Žebera K. 

1983-06  Kamenné šperky a nástroje v pravěku

Žežulka Jaroslav, Ing., CSc.

1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly

1981-02  Vyhledávání drahých kamenů

 
 

Názvový rejstřík

 

Acháty z Idar-Obersteinu a jejich porovnání s acháty z Podkrkonoší

  1983-01  Jiří Kouřimský

Antarktické meteority

  1985-01  Marcela Bukovanská

Antarktida

  1973-09  Josef Sekyra

České kamenářství

  1979-05  Jiří Belda

Československé dekorační kameny dnes a v minulosti

  1979-04  Marcela Poubová

Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

  1984-01  Drahomíra Březinová, Jiří Kouřimský

Českoslovenští geologové v zahraničí

  1977-04  Petr Květoň

Český mineralog v dnešní Anglii

  1970-02  Jaroslav Švenek

Čím Praha staví a dláždí

  1963-06  Věnceslav Šípek

Dekorační kameny metra (trasa B)

  1986  Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská

Dekorační kameny pražského Metra

  1975-07  Marcela Poubová

Dekorační kameny v metru trasy A

  1980-09  Marcela Bukovanská, Drahomíra Březinová

Diamant - drahokam i pomocník člověka

  1969-02  Jiří Kouřimský

Dnešní naleziště nerostů v Železných horách

  1964-08  Petr Láznička

Dojmy mineraloga z cest po Itálii

  1972-01  Jiří Kouřimský

Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku

  1973-06  Jiří Kouřimský

Dojmy ze sběrné cesty do Norska

  1969-04  Jan Malec, Jiří Rost

Doly na antimon v Čechách

  1965-04  Jiří Sobotka

Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva

  1985-06  Rudolf Ďuďa

Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu

  1973-03  Jiří Kouřimský

Drahé kameny (katalog výstavy)

  1975  Jiří Kouřimský

Drahé kameny Libye

  1978-07  Ivan Mrázek

Drahé kameny rudních žil

  1979-02  Jaroslav Švenek

Drahé kameny SSSR

  1985-01  Jiří Kouřimský

Drahé kameny Uralu

  1972-11  Jiří Kouřimský

Drahé kameny z náplavů

  1979-01  Jiří Kouřimský

Drahokamy svatováclavské koruny

  1964-06  Jiří Kouřimský

Exkurze sběratele po nerostných nalezištích Anglie

  1980-04  Petr Sztacho

Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

  1970  kolektiv

Geologická a mineralogická exkurze po Finsku

  1977-02  Milan Fišera

Geologická expedice v Iránu

  1980-05  Jaromír Štětina

Geologická expedice v Mongolsku

  1974-03  Marcela Poubová

Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)

  1971-02  Marie Hamtilová

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

  1980-06  Marcela Bukovanská, Drahomíra Březinová

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

  1980-07  Marcela Bukovanská, Mgr. Petra Burdová, Jaroslav Švenek

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

  1980-08  Marcela Bukovanská, Jiří Kouřimský

Geologický obraz Československa

  1968-06  Drahomíra Březinová

Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

  1973-07  Marcela Poubová, Milan Fišera, Jaroslav Švenek

Geologie a ložiska zemi Středního Východu

  1971-09  Zdeněk Pácal

Geologie a nerostné suroviny Angoly

  1978-01  František Mrňa, Jaroslav Žežulka

Granáty

  1988-01  Jiří Kouřimský

Himálaj 1975

  1976-05  Jaromír Štětina

Historický pád meteoritu Žebrák-Praskolesy

  1983-07  Marcela Bukovanská

Historie šperku

  1970-04  Dagmar Stará

Hnědé uhlí Sokolovska

  1973-08  Drahomíra Březinová

Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie

  1982-04  Petr Zajíček

K historii a obsahu ČSL. Horního práva

  1967-04  Erben Zdeněk

Kamenná krása Prahy současné

  1975-06  Drahomíra Březinová

Kamenná krása staré Prahy

  1975-05  Drahomíra Březinová

Kamenné šperky a nástroje v pravěku

  1983-05  K. Žebera

Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty

  1966-08  Jiří Sobotka

Katalog minerálů pro sběratele

  1971-07  Rudolf Kargl

Kráter Riess a vltavíny

  1984-03  Marcela Bukovanská

Křemen a jeho odrůdy

  1976-01  Karel Tuček

Ložiska fluoritu v českém masivu

  1972-06  František Reichmann

Maďarsko očima mineraloga

  1967-03  Věnceslav Šípek

Měsíc a jeho morfologie

  1970-06/a  Roman Valach

Měsíc, jeho fyzika a chemie

  1970-06/b  Roman Valach

Minerální zřídla v Česloslovensku

  1970-10  Jan Šilar

Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku

  1978-05  Jaroslav Švenek

Mineralogické a petrografické zajímavosti Sibiře

  1977-09  Marcela Poubová

Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska

  1967-06  Jiřina Drbohlavová

Mineralogické poměry na středním Slovensku

  1965-12  Petr Láznička

Mineralogické poměry okolí Pelhřimova

  1978-08  Jiří Litochleb

Mineralogické zajímavosti Karlovarska

  1965-07  Jiří Kouřimský

Mineralogické zajímavosti Sovětského severu

  1977-08  Eva Pacovská

Mineralogie borátů

  1979-07  Vladimír Svoboda, Jiří Šafr

Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

  1985-07  Rudolf Ďuďa

Mineralogie rudních žil na ložisku Měděnec

  1983-03  Vladimír Šrein

Mineralogie středočeského putonu

  1967-02  Petr Láznička

Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

  1983-02  Petr Zajíček, Petr Kolesár

Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

  1985-03  M. Bohatý, Petr Kolesár, Petr Zajíček

Minerály Jizerské louky

  1967-07  Miroslav Komárek

Minerály Jos Plateau v severní Nigerii

  1982-01  Jan H. Bernard

Minerály Sobotínska

  1968-07  Miloš René

Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách

  1995  Milan Fengl

Minerály vulkanitů východního Slovenska

  1976-04  Pavel Černý a kol.

Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice

  1978-02  Antonín Blüml

Moderní hvězdopravci v geologii

  1970-01  Marie Hamtilová

Mohou být horniny drahými kameny?

  1975-08  Jiří Kouřimský

Mramorová výzdoba Národního muzea

  1982-02  Drahomíra Březinová

Náhrobní kameny pražských hřbitovů

  1977-07  Drahomíra Březinová, Marcela Poubová

Naleziště drahých kamenů a jejich těžba

  1984-04  Wild K.E.

Naleziště nerostů v Českém středohoří

  1964-10  Věnceslav Šípek

Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy

  1970-05  Miloš René

Naleziště nerostů ve Švédsku (poznatky z exkurse r. 1970)

  1971-05  Pavel Povondra

Naleziště zlata v Československu

  1964-01  Karel Tuček

Nálezy nerostů v oblasti Českého lesa

  1965-06  Věnceslav Šípek

Nejmladší sopky v Československu

  1969-05  Věnceslav Šípek

Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)

  1974-06  Jan H. Bernard

Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách

  1966-09  František Kratochvíl

Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)

  1964-03  Jiří Kouřimský

Nerostné bohatství Krkonoš

  1973-02  Miloš René

Nerostné bohatství Krušných hor

  1965-02  Miroslav Komárek

Nerostné bohatství příbramských dolů

  1964-09  Karel Tuček

Nerostné bohatství Slavkovského lesa

  1965-09  Miroslav Komárek

Nerostné poměry Kutnohorska

  1980-02  Karel Rezek

Nerostné suroviny budoucnosti

  1977-05  Z. Pouba

Nerostné suroviny Nigerie

  1969-06  Jaroslav Hak

Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě  Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze 

  1964-11  Eva Pacovská, Věnceslav Šípek

Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

  1970  Eva Pacovská, Věnceslav Šípek

Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách

  1971-06  Eva Pacovská

Nerosty českých pegmatitů

  1965-05  Eva Pacovská

Nerosty hořících uhelných hald

  1964-02  Eva Pacovská

Nerosty jáchymovských rudních žil

  1965-03  Karel Tuček

Nerosty jako strategická surovina

  1963-05  Jiří Kouřimský

Nerosty jílovského zlatonosného revíru

  1966-02  Jiří Sobotka

Nerosty Jizerských hor a Krkonoš

  1966-06  Miroslav Komárek

Nerosty kladenského uhlí

  1963-04  Eva Pacovská

Nerosty moravských pegmatitů

  1965-08  Eva Pacovská

Nerosty na území Velké Prahy

  1964-04  Petr Láznička

Nerosty okolí Humpolce

  1978-03  Petr Sztacho

Nerosty pražského okolí

  1964-05  Věnceslav Šípek

Nerosty příbramského uranového ložiska

  1987-01  J.Růžička

Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra

  1972-05  Jaroslav Švenek

Nerosty Slovenského Rudohoří

  1972-03  Miloš René

Nové drahé kameny ve světových nalezištích

  1981-08  Jiří Kouřimský

Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť

  1981-07  Jaroslav Švenek

Nové mineralogické lokality Horažďovicka

  1968-05  Jiří Just

Nové mineralogické přírůstky ze Slovenska

  1977-03  Jaroslav Švenek

Nové mineralogické výskyty na Slovensku

  1985-05  Rudolf Ďuďa

Nové nálezy nerostů na Českomoravské vysočině

  1965-01  Petr Láznička

Nové nálezy nerostů v Čechách

  1965-11  Petr Láznička

Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)

  1971-01  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR I

  1968-02  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR II

  1968-10  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR III

  1969-08  Karel Tuček

Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině

  1981-04  Milan Kvaček

Nové nálezy vltavínů v Čechách a na Moravě (Nové poznatky o českých a moravských vltavínech.)

  1975-02  Eva Pacovská

Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea

  1966-05  Karel Tuček

Nové výsledky výzkumu fluoritových ložisek v ČSSR

  1975-04  František Reichmann

Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea

  1981-06  Marcela Bukovanská

O barvě a luminiscenci nerostů

  1976-03  Jaroslav Švenek

O cestě za minerály Bajkalu

  1980-03  Milan Fišera

O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů

  1972-10  Karel Tuček

O horninách a jejich nerostech

  1965-10  Věnceslav Šípek

O nerostných surovinách Libye

  1973-04  Jiří Šindelář

O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů

  1971-03  Lubomír Kopecký

O uhlí u nás

  1970-09  Václav Havlena

O umělém křemeni a jeho barvení

  1974-04  Drahoš, Rykl

O určování hornin

  1966-03  Věnceslav Šípek

O určování nerostů

  1963-02  Věnceslav Šípek

O vltavínech z Čech a Moravy

  1963-03  Karel Tuček

Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR

  1974-02  Karel Tuček

Perly, jejich vznik a použití

  1963-01  Karel Täubl, Jiří Kouřimský, Karel Táborský

Počátky mineralogie v Čechách

  1966-01  Eva Pacovská

Podkrkonošské drahé kameny a zkřemenělá dřeva

  1979-03  Drahomíra Březinová

Polský jantar

  1977-06  Jiří Kouřimský

Poslední výzkumy Československých meteoritů a tzv. meteoritů

  1982-05  Marcela Bukovanská

Poslové z vesmíru (meteority)

  1963-07  Karel Tuček

Pověry o kamenech

  1971-10  Karel Tuček

Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku

  1971-08  Milan Fišera

Pražské kamenné kašny a fontány

  1986-03  Drahomíra Březinová

Proutkaři 20. století

  1970-08  Jan Gruntorád

Přednášky o drahých kamenech 1.

  1962-01  Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek

Přednášky o drahých kamenech 2.

  1962-02  Věnceslav Šípek, Karel Tuček

Přednášky o drahých kamenech 3.

  1962-03  Jiří Kouřimský, Karel Tuček

Přednášky o drahých kamenech 4.

  1962-04  Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek, Petr Láznička

Přednášky o drahých kamenech 5.

  1962-05  Karel Täubl, Emanuel Poche

Přednášky o drahých kamenech 6.

  1962-06  Čestmír Barta, František Š. Slavík

Přehled mineralogie Kuby

  1966-07  Petr Láznička

Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému

  1978-09  Jan H. Bernard

Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

  1987-03  Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská

Pyrop – český granát

  1969-07  Eva Pacovská

Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie

  1969-03  Jaroslav Švenek

Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty

  1974-01  Jiří Litochleb

Rudní ložiska Kanadského štítu

  1980-01  Zdeněk Pertold

Rudní ložiska v oblasti Jeseníků

  1968-01  Jiří Litochleb

Rudní ložisko Kutná Hora

  1972-07  Miloš René

Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie

  1972-04  Petr Rajlich

Sběratelství a sběratelé nerostů 1

  1978-04  Karel Tuček

Sběratelství a sběratelé nerostů 2

  1978-06  Karel Tuček

Selenidy

  1976-02  Milan Kvaček

Significance of some Recent Discoveries on Tectites

  1968-11  Rudolf Rost

Sirníky v našem uhlí

  1964-07  Eva Pacovská

Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

  1985-04  Petr Korbel, P. Černohorský

Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka

  1976-06  Jiří Kouřimský

Stříbrné rudy

  1988-02  Petr Korbel

Supergenní mineralizace ložiska Moldava

  1987-04  Jiří Sejkora

Syntetické drahokamy

  1970-03  Jiří Kouřimský

Teluridy a jejich výskyt v Československu

  1977-01  Jiří Litochleb

Těžké nerosty

  1968-09  Rudolf Rost

Turmalín a jeho světová naleziště

  1986-02  Petr Sztacho

Velké asijské řeky

  1973-01  Jaromír Štětina

Vltavín a šperk

  1976-07  Petr Květoň, Ivan Turnovec

Vybraná ložiska Bulharska

  1986-01  Petra Burdová

Vyhledávání drahých kamenů

  1981-02  Jaroslav Žežulka

Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

  1981-05  Zdeňka Knoblochová, Vladimír Knobloch, Zdeněk Urbanec

Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech

  1967-01  Jaroslav Švenek

Využití mineralogie v technické praxi

  1983-05  Jana Mašková, Dušana Matějková

Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie

  1970-12  Lubomír Kopecký

Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica

  1966-04  Jaroslav Švenek

Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)

  1968-04  Eva Pacovská

Vznik půd a jejich význam

  1970-11  Libuše Smolíková

Vznik uhelných pánví

  1970-07  Václav Havlena

Z čeho je vlastně Měsíc?

  1974-07  Petr Jakeš

Z nových sběrů na rudných dolech Slezska

  1968-08  Jiří Litochleb

Za přírodním bohatstvím a krásami Nového Zélandu

  1975-03  Josef Klomínský

Za sopkami jihozápadního Pacifiku

  1972-02  Petr Jakeš

Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí

  1976-09  Marcela Poubová

Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí

  1976-08  Eva Pacovská

Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě

  1984-02  Jaroslav Švenek

Zamyšlení nad Vesmírem

  1974-08  Drahomíra Březinová

Zanikající ložiska Chvaletice

  1974-05  Jaroslav Švenek

Ze světa drahých kamenů

  1975-01  Jiří Kouřimský

Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)

  1969-01  František Šita

Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti

  1971-04  Drahomíra Březinová

Zlato v Českém masivu

  1979-06  Petr Morávek

Železomanganové konkrece Tichého oceánu

  1984-05  Ivan Vavřín

Žuly a jejich minerály

  1973-05  Marcela Poubová