Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM v přednáškovém sále č. 102 a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od 17:30 h v přednáškovém sále č. 102 v historické budově. 

Přednášky Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od  18:00v přednáškovém sále č. 104 v historické budově. 

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby a na stránkách Café Barrande

 

Přednášky a určovací besedy

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

18.09.2023 17:30

Přednáška Pietra dura neboli Florentská mozaika pod lupou mineraloga

Mgr. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G., Univerzita Karlova

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

25.09.2023 18:00

Přednáška Výzkum severočeské jury v proměnách času

Mgr. Jan Geist (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

01.10.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

16.10.2023 17:30

Přednáška Tajemný svět UV minerálů

Ing. Jan Vlk, Diamo

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

05.11.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

20.11.2023 17:30

Přednáška Jako Fénix z popela: Biogenní komponenta ve zdrojových materiálech vltavínů

Ing. Jiří Mizera, Ph.D., Ústav ajderné fyziky AV ČR

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

03.12.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

18.12.2023 17:30

Přednáška Původ safírů z vybraných lokalit českého masivu

Mgr. Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).