Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM v přednáškovém sále č. 102 (nebo v místnosti H v Nové budově) a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky se konají v pondělí od 17:30 h v přednáškovém sále č. 102 v historické budově. Paleontologické přednášky se konají od 18:00 h tamtéž.

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby.

 

Přednášky a určovací besedy

Určovací beseda

06.09.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Člověk a šelmy v dávnověku

14.09.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: RNDr. Miriam Fišáková Nývltová, Ph.D. (AV Brno) – Člověk a šelmy v dávnověku

Metro D –inženýrsko-geologický průzkum praxi

21.09.2020 17:30

Mgr. Radek Onysko
 

Určovací beseda

04.10.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta doc. RNDr. Václavovi Zieglerovi, CSc.

12.10.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. (Praha)

Vltavíny a jejich lokality

19.10.2020 17:30

zrušeno 

Mgr. Jakub Mysliveček

Určovací beseda

01.11.2020 10:00

sledujte aktuální stav situace - uzavření/otevření budovy muzea

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Po stopách broušených drahých kamenů ze sbírek Národního muzea

16.11.2020 17:30

sledujte aktuální stav situace - uzavření/otevření budovy muzea

Mgr. Lukáš Zahradníček F.G.G.

Co víme o stromatolitech aneb zamyšlení nad jejich současností a minulostí aneb na co ještě fosilní záznam ne/stačí

30.11.2020 18:00

sledujte aktuální stav situace - uzavření/otevření budovy muzea

Pondělní přednáška paleontologické sekce: Ing. Martin Veselý (MZ ČR) – Co víme o stromatolitech aneb zamyšlení nad jejich současností a minulostí aneb na co ještě fosilní záznam ne/stačí

Určovací beseda

06.12.2020 10:00

sledujte aktuální stav situace - uzavření/otevření budovy muzea

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Přednáška

14.12.2020 17:30

sledujte aktuální stav situace - uzavření/otevření budovy muzea

!! operativní termín !!