Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky se konají v pondělí od 17:30 h tamtéž. Paleontologické přednášky se konají od 18:00 h tamtéž..

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby.

 

Přednášky a určovací besedy

Určovací beseda

05.01.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Když se člověk postavil sopce

20.01.2020 17:30

Pondělní přednáška: Mgr. Petr Brož Ph.D. – Když se člověk postavil sopce

Určovací beseda

02.02.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Postavme si obyvatelnou planetu

17.02.2020 17:30

Pondělní přednáška: Mgr. Julie Nováková – Postavme si obyvatelnou planetu

(náhrada za 16.12.2019)

Určovací beseda

01.03.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Jak jsme hledali na Oboře permský hmyz

09.03.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. – Jak jsme hledali na Oboře permský hmyz

Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi v praxi

16.03.2020 17:30

Pondělní přednáška: Mgr. Radek Onysko – Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi

Určovací beseda

05.04.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Korsika a Elba – perly Středomoří

20.04.2020 17:30

Pondělní přednáška: Mgr. Jan Bubal – Korsika a Elba – perly Středomoří

Určovací beseda

03.05.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Nové vědecké objevy v okolí Brna

11.05.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: Mgr. Štěpán Rak (Geologické vycházky) – Nové vědecké objevy v okolí Brna

Určovací beseda

07.06.2020 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Člověk a šelmy v dávnověku

14.09.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: RNDr. Miriam Fišáková Nývltová, Ph.D. (AV Brno) – Člověk a šelmy v dávnověku

Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc.

12.10.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. (Praha) – Polychétní (mnohoštětinatí) červi z české křídové pánve, pocta doc. RNDr. Václavu Zieglerovi, CSc.

Co víme o stromatolitech aneb zamyšlení nad jejich současností a minulostí aneb na co ještě fosilní záznam ne/stačí

30.11.2020 18:00

Pondělní přednáška paleontologické sekce: Ing. Martin Veselý (MZ ČR) – Co víme o stromatolitech aneb zamyšlení nad jejich současností a minulostí aneb na co ještě fosilní záznam ne/stačí