Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM v přednáškovém sále č. 102 (nebo v místnosti H v Nové budově) a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky se konají v pondělí od 17:30 h v přednáškovém sále č. 102 v historické budově. Paleontologické přednášky se konají od 18:00 h tamtéž.

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby.

 

Přednášky a určovací besedy

Určovací beseda

02.10.2022 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Geologie roztockého intruzivního centra v Českém středohoří

17.10.2022 17:30

přednáška

Geologie roztockého intruzivního centra v Českém středohoří

Mgr. Jakub Mysliveček, ČGS

Určovací beseda

06.11.2022 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Hnědé zlato Bíliny očima geologa

21.11.2022 17:30

přednáška

Hnědé zlato Bíliny očima geologa

Mgr. Jan Šulc, UK

Určovací beseda

04.12.2022 10:00

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Cookie cutter fenomén aneb není díra jako díra

19.12.2022 17:30

přednáška

Cookie cutter fenomén aneb není díra jako díra

Mgr. Lukáš Zahradníček, F.G.G., NM