Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM v přednáškovém sále č. 102 a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od 17:30 h v přednáškovém sále č. 102 v historické budově. 

Přednášky Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od  18:00v přednáškovém sále č. 104 v historické budově. 

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby a na stránkách Café Barrande

 

4. 2. 2024

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

19. 2. 2024

Přednáška Krásné acháty z Krásného Lesa

Jiří Svoboda, sběratel minerálů

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

3. 3. 2024

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

18. 3. 2024

Přednáška Magnetismus hornin – okno k jejich vnitřní stavbě

Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

25. 3. 2024

Paleontologická přednáška Zkamenělé želvy včera, dnes a zítra

Mgr. Milan Chroust, Ph.D., Instytut paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

7. 4. 2024

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

15. 4. 2024

Přednáška Mineralogie severočskýých dolů

Mgr. Jan Šulc, Univerzita Karlova

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

22. 4. 2024

Paleontologická přednáška Po stopách nejstarší geologické minulosti Českého masivu

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D., PřF UK, Praha 

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

5. 5. 2024

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

2. 6. 2024

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

 

3. 6. 2024

Paleontologická přednáška Zkamenělé stopy České republiky – výběr ze stránek připravované knihy

RNDr. Radek Mikuláš, CSc., AV ČR, Praha 

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

30. 9. 2024

Paleontologická přednáška Ostnitá krása z kambria a ordoviku aneb co je nového ve světě ostnokožců

RNDr. Martina Nohejlová, Ph.D., ČGS, Praha

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

25. 11. 2024

Paleontologická přednáška Chitinozoa – měřit čas pomocí lahví

Mgr. Jakub Vodička, Ph.D., MČk, Beroun

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

2. 12. 2024

Paleontologická přednáška Vývoj prvohorních členovců

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D., AV ČR, Praha 

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea

(přednášková síň 104).

 

 

Videonahrávky přednášek mineralogické sekce Společnosti Národního muzea:

 

Mineralogie Severočeských dolů

Záznam přednášky z 15. 4. 2024. Přednáší: Mgr. Jan Šulc, doktorand UK, Praha

 

Magnetismus hornin – okno k jejich vnitřní stavbě?

Záznam přednášky z 18. 3. 2024. Přednáší: Mgr. Vladimír Kolář Kusbach, Ph.D., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

 

Krásné acháty z Krásného Lesa

Záznam přednášky z 19. 2. 2024, přednáší: Jiří Svoboda, sběratel minerálů

 

Původ safírů z vybraných lokalit Českého masivu

Záznam přednášky z 18. 12. 2023, přednáší: Mgr. Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově

 

Tajemství ukryté v minerálech: Krystalicky vázaná voda 

Záznam přednášky z 15. 1. 2024, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. Kamil Sobek, Ph.D., Centrum výzkumu Řež

 

Jako Fénix z popela: Biogenní komponenta ve zdrojových materiálech vltavínů

Záznam přednášky z 20. 11. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Ing. Jiří Mizera, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR

 

Tajemný svět UV minerálů:

Záznam přednášky z 16. 10. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Ing. Jan Vlk, DIAMO

 

Pietra Dura neboli florentská mozaika pod lupou mineraloga

Záznam přednášky z 18. 9. 2023, která proběhla v rámci podzimního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G.

 

Za safíry ze Srí Lanky

Záznam přednášky z 17. 4. 2023, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G.

 

Ametysty z jižních Čech

Záznam přednášky z 20. 3. 2023, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. David Šefčík, sběratel minerálů

 

Cookie cutter fenomén aneb není díra jako díra

PowerPoint prezentace Lukáše Zahradníčka z 19.12.2022, která byla součástí podzimního cyklu přednášek mineralogické sekce Společnosti Národního muzea.

 

Minerály vázané na vulkanity Českého středohoří

Záznam přednášek z 21. 2. a 21. 3. 2022, které proběhly v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. Jakub Mysliveček, ČGS

 

Erupce vulkánu Cumbre Vieja v roce 2021, La Palma

Záznam přednášky ze 17.1. 2022, která proběhla v rámci jarního cyklu přednášek Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea. Přednáší: Mgr. Ondřej Jaroš, GeoTec-GS a.s.

 

Za zapomenutými drahokamy Píseckých hor

Záznam z první přednášky v nově rekontruované budově Národního muzea v Praze na téma: "Za zapomenutými drahokamy Píseckých hor". Přednáší: sběratel minerálů Bc. David Šefčík z Písku.

 

Broušené drahé kameny ve sbírkách Národního muzea

Sbírka broušených drahých kamenů v Národním muzeu čítá k dnešnímu dni 4952 inventárních čísel (asi cca 9000 jednotlivých kamenů). Její obsah je kvalitou kamenů různorodý. Sbírka obsahuje jak velmi drahé kameny, tak kameny zajímavé spíše regionálně nebo sběratelsky. Přednáška posluchače seznámí s historií sbírky, vizuálně promítne nejcennější kameny a u některých si povíme, jakými klikatými cestami se dostaly do sbírky. Přednáší: Mgr. Lukáš Zahradníček F.G.G.

 

Malá Jizerská louka a její nerostné poklady

Video nejen o safírech z Malé Jizerské louky. Přednáší: Mgr. Lukáš Zahradníček F.G.G.

 

Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi

Inženýrsko-geologický průzkum je pojem, se kterým se setkáváme dnes a denně. Co je však jeho cílem, proč a jak se provádí? Přednáška se zabývá smyslem, metodikou, a hlavně účelem inženýrsko-geologických prací na příkladu právě probíhající ražby průzkumného tunelu pro novou trasu pražského metra. Přednáší: Mgr. Radek Onysko, SG Geotechnika a. s.

 

Skrytá tajemství geologie? "Zemská" světla

PowerPoint prezentace Lukáše Zahradníčka, která byla součástí podzimního cyklu přednášek mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2016.

 

 

Všechny uvedené přednášky, ale i přednášky z jiných sekcí Společnosti Národního muzea lze najít na kanále youtube „Společnost Národního muzea“.