Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v přednáškové síni „H“ (v mezipatře) Nové budovy NM (vstup hlavním vchodem) a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky se konají v pondělí od 17:30 h tamtéž.

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby.

 

Přednášky a určovací besedy

Přednáška: Nové poznatky o výskytu primárního zlata u Starého Města pod Sněžníkem

19.11.2018 17:30

RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. – Nové poznatky o výskytu primárního zlata u Starého Města pod Sněžníkem

Pondělní přednáška v 17:30 v přednáškové síni "H" v Nové budově Národního muzea.

Určovací beseda

02.12.2018 10:00

Nedělní určovací beseda v přednáškové síni "H" v Nové budově Národního muzea.

Historie broušení drahých kamenů v Evropě (od středověku po současnost)

17.12.2018 17:30

Vydejte se s námi ve vánočním čase poznat umění evropských brusičů drahých kamenů.

Přednáška nás zavede nejen do 14. století, kde započne vizuální cesta, na které se seznámíme se středověkou technikou broušení drahých kamenů, ale přes další období nás zavede až k dnešnímu modernímu zpracování a fazetování hornin a minerálů.

Přednáška bude kombinací promítání videí a obrázků, které zachycují volné broušené drahé kameny i drahokamy zasazené do šperků napříč staletími. Přednáška se také bude zabývat vývojem brusičských strojů a technikou broušení v jednotlivých obdobích. Dále se mimo jiné dozvíme, jak se vyvíjely jednotlivé tvary brusů drahokamů, jak dalece byly tvary brusů ovlivněny uměleckými a technologickými trendy v době renesance nebo v době viktoriánské, ale třeba také v čase naší moderní společnosti. V rámci přednášky budeme také sledovat cestu evropského fazetovacího stroje, který započal svou dlouhou "pouť" v Turnově a dále pokračoval přes Čechy do Idar-Obersteinu v Německu až do Jury ve Francii.

Přednáška bude v anglickém jazyce s česky psaným doprovodem k jednotlivým slidům.

Přednáší: Justin K. Prim G.G., Bangkok, Thajsko

Justin K. Prim je americký profesionální brusič drahokamů a vystudovaný gemolog, žijící a pracující v Thajsku v Bangkoku. V posledních letech se intenzivně zabýval vývojem různých technik broušení drahých kamenů a hledal prameny k tomuto tématu po celém světě. Vystudoval gemologii v GIA a AIGS. V současné době pracuje na knize o celosvětové historii broušení drahokamů. Je zaměstnán jako lektor broušení drahých kamenů v Institute of Gem Trading v Bangkoku, dále je popularizátor gemologie a také natáčí videa o historii zpracování minerálů a hornin pro šperkařské účely.

Termín konání: pondělí 17. 12. 2018, 17.30, sál H, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Kontakt: Lukáš Zahradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz)

Vstupné ZDARMA!