Cyklus přednášek z geologických věd a určovací besedy

Nedělní určovací besedy Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v níže uvedených termínech vždy v neděli od 10 hodin v historické budově NM v přednáškovém sále č. 102 a jsou doprovázeny promítáním prezentací, výstavkami nerostů a nabídkou odborné literatury. Přednášky Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od 17:30 h v přednáškovém sále č. 102 v historické budově. 

Přednášky Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea se konají v pondělí od  18:00v přednáškovém sále č. 104 v historické budově. 

 

Další tematické přednášky a besedy na stránkách České geologické služby a na stránkách Café Barrande

 

Přednášky a určovací besedy

Určovací beseda

08.01.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea.

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

16.01.2023 17:30

Přednáška Elektronová mikrosonda – mocná zbraň v rukou moderního mineraloga

RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. (Národní muzeum)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

30.01.2023 18:00

Přednáška Fenomén StevnsKlint aneb hranice K/T a ekosystémy nejstaršího terciéru Dánska

Mgr. Martina Kočová Veselská (AV ČR, Praha) a PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. (Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

05.02.2023 10:00

Určovací beseda, přednáška Podvody ve světě mineralogie (RNDr. Luděk Kráčmar)

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

20.02.2023 17:30

Přednáška Venuše – svět připomínající inferno

Mgr. Petr Brož, Ph.D. (Geofyzikální ústav Akademie věd ČR)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

05.03.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

06.03.2023 18:00

Přednáška Mořské ekosystémy meso- a kenozoika: Archivy biotických, klimatických a oceánických změn

Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

20.03.2023 17:30

Přednáška Ametysty jižních Čech

Mgr. David Šefčík (soukromý sběratel minerálů)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

27.03.2023 18:00

Přednáška Legenda jménem T. rex

Mgr. Vladimír Socha (Hradec Králové)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

02.04.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

17.04.2023 17:30

Přednáška Za safíry ze Srí Lanky

Bc. Štěpán Jaroměřský F.G.G., E.G. (Univerzita Karlova)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

24.04.2023 18:00

Přednáška Geologie na Německé univerzitě v Praze

Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

14.05.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Určovací beseda Mineralogické sekce Společnosti Národního muzea

04.06.2023 10:00

Určovací beseda

Nedělní určovací beseda v historické budově Národního muzea (přednášková síň 102).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

26.06.2023 18:00

Přednáška Ordovické „rohy“ a jiné počátky svíjení u hlvonožců

Mgr. Martina Aubrechtová, Ph.D. (AV ČR, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

25.09.2023 18:00

Přednáška Výzkum severočeské jury v proměnách času

Mgr. Jan Geist (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).

Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

13.11.2023 18:00

Přednáška Medvědi jeskynní a jejich kamarádi: velcí savci poslední doby ledové na našem území

Mgr. Jan Wagner, Ph.D. (NM Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).