Přednáška Paleontologické sekce Společnosti Národního muzea

25.09.2023 18:00

Přednáška Výzkum severočeské jury v proměnách času

Mgr. Jan Geist (PřF UK, Praha)

Pondělní přednáška v historické budově Národního muzea (přednášková síň 104).